כיצד ייתכן שאנשים ליברלים, פתוחים ומקדמי שוויון נוהגים לעתים בגזענות?

האם אדם שמחזיק בתפיסות ליברליות, מאמין ואולי אפילו מקדם שוויון יכול להיות גזען? לכאורה התשובה היא לא, אבל המחקרים מראים אחרת. בואו נבין למה.

מצד אחד, בזכות צעדי מדיניות וחקיקה צורות רבות של גזענות הוגדרו כלא חוקיות ולא נורמטיביות, ובהתאמה אנחנו רואים ורואות ירידה משמעותית לאורך הזמן של ביטוי גזענות הגלויים. מצד שני, הגזענות לא נעלמה כי בפועל האפליה עדיין קיימת בשוק העבודה, לימודים, דיור והקשרים החברתיים.
אחד ההסברים להישרדותה של האפליה היא גזענות אברסיבית שמוגדרת כנטייה של אנשים שמחזיקים בדעות שוויוניות לשמר בפועל את האפליה והאי שוויון. זה קורה בגלל ההטיות הסמויות שמובנות בכל אחד ואחת מאיתנו והמשפיעות על תהליכי קבלת ההחלטות.
כך לדוגמא, ממיינים שמחזיקים בדעות ליברליות ייטו להתייחס בצורה שוויונית לקורות חיים של מועמדים מאוד חזקים או מאוד חלשים, אבל כשקורות חיים לא בדיוק קולעים לדרישות התפקיד נראה העדפה מובהקת של מועמדים השייכים לקבוצות החזקות. העדפת של האנשים שדומים לנו והערכת חסר של היכולות של הקבוצות האחרות הן הטיות סמויות שמפעילות את תהליך קבלת החלטות במצבים אמביוולנטיים ולכן גורמות להיווצרותה של אפליה וגזענות אברסיבית בפועל.
חשוב להבין שבמקרים מסוג זה לא מדובר בפעולה מוכוונת, אלא בתהליך שמתרחש מתחת לראדר של מקבלי החלטות וגם של מעריכי ההחלטות. לכן במצבים מסוג זה לא נוכל להסתמך על ההדרכות הרגילות שנועדו למגר את ביטויי הגזענות ונצטרך לייצר מנגנוני בקרה על ההחלטות שמציפים את ההטיות הסמויות.

 

Aversive Racism and Selection Decisions: 1989 and 1999

John F. Dovidio, Samuel L. Gaertner

 

 

 

לקריאת המאמר המלא