project

הטמעת המודל בארגונך

ניתן לקבל שירותי תמיכה וליווי להטמעת המודל בארגון שלכם, על ידי צוות היועצות המומחיות לנושא בשתיל. בתהליך הליווי נוכל לסייע לתמוך ולסייע לרב–תרבותיות ולגיוון להפוך לנקודת חוזק בארגון.
התכנית פותחה ומיושמת על ידי ארגון שתיל – הקרן החדשה לישראל, בשיתוף עם נציגי האקדמיה וארגונים בשטח ומבוססת על מחקרים תיאורטיים ויישומיים בתחומי של רב-תרבותיות ומניעת גזענות בעולם.

מטרות תכנית הליווי

1. ליצור היכרות והנגשה של כלים חדשניים לניהול הגיוון ורב-התרבותיות ולהתמודדות עם ביטויים של גזענות, במפגש בין נציגים של קבוצות שונות שעובדות בארגון או מגיעות אליו כלקוחות.
2. ליישם את הכלים שפותחו בתהליך של התערבות ארגונית בשיתוף נציגים שונים מהארגון. ההתערבות מותאמת לצרכי הארגון, היא מודולרית ויכולה להיות מקיפה פחות או יותר.

מרכיבים אפשריים של תכנית הליווי

  • הכשרה בזום בנושא "ראיון עבודה רגיש תרבות" במהלך חודש נובמבר 2021
  • אפשרות לקבלת 2 פגישות ייעוץ להטמעת הכלים בארגונך
  • חוברת כלים מקיפה, הכוללת את המודל הפרקטי שפותח על ידי צוות יועצות ארגוניות בשתיל, כלים והמלצות לפעולה
  • הצטרפות לקהילת פייסבוק: https://www.facebook.com/groups/2887054384694465
  • כנס ארצי גדול שיתקיים בסוף השנה (פרטים ישלחו לנרשמים)

לפרטים נוספים אתן ואתם מוזמנים לפנות אלינו:

puzzle@shatil.nif.org.il