תובנות, כלים, הצעות לפעולה ואנשי קשר, מבית נציבות שירות המדינה

המאמר הבא מציג ארגז כלים לקידום הגיוון שפורסם על ידי נציבות שירות המדינה בשנת 2020, והוא מציע מספר כלים וטיפים שנועדו לסייע למשרדי הממשלה לקדם ולחזק את הרב-תרבותיות בשירות המדינה.

למרות שקהל היעד הוא בעיקר המגזר הציבורי, גם ארגונים עסקיים וחברתיים יכולים למצוא במסמך תובנות, כלים, הצעות לפעולה ואנשי קשר שיעזרו בקידום הגיוון במקום העבודה.

במסמך תוכלו למצוא:
⦁ פירוט החסמים העומדים בפני אוכלוסיות שונות לקראת כניסתן לשירות המדינה (רוב החסמים אינם ספציפיים למגזר הציבורי בלבד) – החל מעמוד 19
⦁ מודל מארגן שיעזור לכן למפות את מצב הגיוון הקיים בארגון ולהניע תהליכי שינוי בארגון
⦁ טיפים לתהליכי גיוס ומיון מוצלחים של אוכלוסיות הגיוון – החל מעמוד 25 ועוד תוספת בעמוד 40
⦁ שאלונים לבחינה עצמית של מצב הגיוון בארגון ומידת ההכלה של האקלים הארגוני – החל מעמוד 43
⦁ רשימת ארגונים שעובדים עם אוכלוסיות הגיוון השונות ויכולים לעזור לארגון שלך למצוא את הטלאנט הבא – החל מעמוד 45

לקריאת המאמר המלא