כף יד חותמת בעזרת עט על מסמך

מדיניות

למה זה חשוב?

כי מדיניות לא מגוונת בארגון עלולה לגרום לעזיבה של עובדים מאוכלוסיות מגוונות. כי עקביות במדיניות ובנהלים מקלה על העובדים לפעול על פי אמות המידה המקובלות בארגון.

אילו היבטים של מדיניות באים לידי ביטוי?

הצהרת הכוונות של הארגון ומנגנון לתיאום הציפיות בינו לבין העובדים. שמירה על נהלים המסדירים כיצד להניע תהליכים בארגון, כיצד להפעיל צוותים לתקשר ולהוציא לפועל פרויקטים.
שאלות כמו: האם הפורום שמקבל החלטות בארגון הוא מגוון? האם מדיניות הארגון מדירה קבוצות מסויות? כיצד מתייחס הארגון למקרים של פגיעה בעובדיו על רקע זהותם? ועוד.

מהי מדיניות ארגונית?

הצהרת הכוונות והמחויבות של הארגון לגבי היותו ארגון מגוון ושוויוני כלפי האוכלוסיות השונות. הכוונה היא לתהליכי קבלת החלטות וחלוקת משאבים, ניסוח נהלים ארגוניים, השפעת מבנה קבלת ההחלטות על נציגים של תרבויות שונות וכן דרכי הטיפול בפניות המתקבלות בארגון על רקע אפליה.

המלצות וכלים לשיפור המדיניות בארגון

1

התייחסו להבדלי המוצא בין העובדים

התייחסו להבדלים אלו כאשר מגבשים נהלים וקובעים מדיניות ואל תתעלמו מהם. אם יש לכם בחברה קבוצת אוכלוסייה מסוימת שמבקשת התאמה של סגנון העבודה – יש לנסות ולהתחשב בה ככל שאפשר.

2

הגדירו יעדים ומדדים ובצעו השוואה

אסטרטגיית קביעת יעדים, איסוף מידע והשוואתו לאורך הזמן וביחס לארגונים דומים מוכיחה את עצמה כמגדילה רווחיות ויעילות ארגונית. איסוף וניתוח מידע מאפשרים מעקב אחרי המגמות המתפתחות בארגון ויכולת השוואה של המצב לארגונים אחרים בתחום. לדוגמא: אם גיליתם שאחוז הנשים בעמדות בכירות בארגונכם נמוך מזה של התחום/החברות המתחרות – כדאי שתציבו יעדי קידום נשים ומועדים רצויים להשגתם.

3

ייצרו מערך תלונות אלטרנטיבי

במקרים רבים הצד הנפגע שמדווח על פגיעה בארגון משלם מחיר כבד יותר ביחס לעובדים שנפגעו אך לא דיווחו על פגיעה. זה קורה כי מערך תלונות סטנדרטי רואה בתלונות מפגע ואיום. כדאי לשנות את התפיסה ולהסתכל על התלונות כמנוע לשינוי, להקים תכניות סיוע לעובדים ולעובדות המאפשרות להתמודד עם סכסוכים בצורה פרטנית ופעמים רבות אנונימית.

4

בחנו את ההטיות בכלים טכנולוגיים

טכנולוגיה על סוגיה וגווניה השונים מבטיחה לייעל ולפשט תהליכי עבודה רבים. לצד זאת חשוב לזכור שהטכנולוגיה נבנית על ידי אנשים ולכן יש לה פוטנציאל לשמר ולהעצים את ההטיות והסטריאוטיפים שאנחנו מחזיקים ומחזיקות בהם. חשוב לבדוק ולוודא שכלים טכנולוגיים אכן מותאמים לאוכלוסיות השונות לפני הפיכתם לכלי עבודה ברירת מחדל.

5

היו מודעים וזהירים בעבודה עם מדגמים קטנים

כאשר יש בארגון ייצוג מועט של אוכלוסיות הגיוון הן עלולות לסבול יותר מתהליכי גיוס, הערכה וקידום מוטים. כדי למזער את הסיכון להתפתחות של אירועים אלה רצוי לערוך גיוסים מרוכזים הכוללים פרסום מספר משרות בו זמנית, במקום משרה אחת בכל פעם, הערכה סימולטנית ומתן נראות גבוהה יותר לעובדים מגוונים קיימים על ידי השתתפותם כדוברים בכנסים ואירועים ארגוניים.

6

וגם:

  • פרסמו בצורה ברורה הצהרה באתר הארגון כחלק מהסיפור הארגוני
  • הוסיפו שיוך לאוכלוסיות הגיוון במערכת משאבי האנוש
  • קבעו נורמות התנהגותיות מקובלות, צעדי אכיפה וענישה
  • הקפידו על השתתפות של נציגי משאבי אנוש בפורומים שונים העוסקים בגיוון ורב-תרבותיות
  • מנו צוות מגוון שמוביל ומייעץ בעיצוב תהליכים ואירועים מגוונים בארגון
  • מנו ממונה האחראית על טיפול בתלונות העובדים על גזענות או פגיעה על רקע שייכות לקבוצת זהות מסוימת
  • הקימו וועדת היגוי הכוללת נציגות של קבוצות שונות ודרגים שונים בארגון, המעוניינים לקדם רב-תרבויות בארגון
  • בנו תכניות התומכות באוכלוסיות מודרות, תוך שימוש במוצרים של החברה ובשיתוף פעולה עם ארגוני המגזר השלישי והציבורי

לקריאה נוספת

shatil logo

ליווי וייעוץ של שתיל להטמעת המודל בארגונך

לפרטים נוספים