איך לראיין בצורה רב תרבותית והוגנת?

כנס "פאזל – קידום גיוון תעסוקתי" נערך בשיתוף פעולה עם מספר גופים ביניהם עמותת "קו משווה", המקדמת שילוב של אקדמאים מהחברה הערבית בתעסוקה הולמת.

במסגרת הכנס העבירו סאמי אסעד, מנכ"ל עמותת קו משווה, ושירלי עזורי, יועצת ומנחת מעסיקים בארגון, סדנא בנושא ראיון רב תרבותי. הסדנא עסקה במאפיינים תרבותיים ותעסוקתיים בחברה הערבית ובאופן שבו מעסיקים יכולים לנהל ראיון מכיל ורב תרבותי למרואיין מקבוצת גיוון. כאשר המטרה היא ללמוד כיצד לראיין מבלי שהשתייכות לקבוצת גיוון תהווה חסם למרואיין אלא הזדמנות.

מוזמנים להתרשם מהמצגת שליוותה את הסדנא של 'קו משווה':

כנס פאזל לגיוון תעסוקתי – ריאיון רב תרבותי 2021