חמש אסטרטגיות מרכזיות לגיוון והכלה

ישנה הסכמה רחבה לגבי הצורך בשיפור הגיוון וההכלה במקומות העבודה, אך לצד ההצהרות וההבטחות עומדת גם עבודה יום-יומית לא פשוטה. מצבי המשבר נוטים להדגיש את הפערים בין ההצהרות לבין המקום בו נמצא הארגון מבחינת תרבות ההכלה.

כדי להבטיח שהצעדים הארגוניים לחיזוק הגיוון וההכלה יישאו פרי, כדי לאמץ גישת גיוון שיטתית וקוהרנטית בעזרת חמש אסטרטגיות:

  1. הדרג הניהולי הבכיר בארגון צריך להיות מוביל התהליך – הדרג הניהולי צריך לנקוט עמדה פעילה, להציב יעדים ארגוניים ולהיות אחראים על קידומם, גם אם הארגון גייס ממונה גיוון לשורותיו. בסופו של דבר רק הדרג הניהולי הבכיר יכול לקבל את ההחלטה על פרסום מדדי הגיוון הארגוניים והשקעת המשאבים הארגוניים בחיזוק תרבות ההכלה.
  2. הפכו את הגיוון וההכלה לאסטרטגיה עסקית – גיוון והכלה זה לא רק עיסוק בתהליכי הגיוס, זהו שיקול מרכזי בעיצוב האסטרטגיה העסקית של החברה והפעילות היום-יומית שלה. שילוב של עובדים ועובדות מרקעים שונים בתהליכי התכנון האסטרטגי ותהליכי עיצוב המוצרים והשירותים יאפשרו יצירת פתרונות וכלים מותאמים לקהלי יעד רבים יותר ואפשרו יותר הזדמנויות להצלחה וצמיחה.
  3. הפכו את השגת יעדי גיוון והכלה למשימה ניהולית קבועה. יש לוודא כי כל מנהל/ת יחידה מחוייבים להשיג שני יעדים: יעד הייצוג – המתבטא בגיוס, קידום וניוד אוכלוסיות הגיוון ויעד ההכלה – תחושת המחוברות והמרחב הבטוח, כחלק מתפקידם הניהולי ולא כמשימת העשרה. כמובן שמנהלים ומנהלות אלה צריכים לקבל גישה למשאבים, כלים ואנשי מקצוע שיסייעו להם בהשגת היעדים.
  4. הוקיעו את הטיות התפיסה ברמה המערכתית – פעמים רבות הארגונים מתמקדים במתן הכשרות לעובדים ולעובדות על הטיות התפיסה כדי להפוך את תהליכי קבלת החלטות למכילים יותר. מסתבר שסוד ההצלחה טמון דווקא בהוקעת הטיות התפיסה ממנגנונים ארגוניים בהם נעשה שימוש כדי לנהל טלאנטים ולקדם עובדים/ות בארגון. שימו לב אם ניתנת העדפה לאנשים מוכרים ודומים לכן, האם יש העדפה למוסדות לימוד מסוימים רק בגלל הסטטוס היוקרתי שלהם, והאם התפקידים אליהם מגוייס הון אנושי מגוון הם לרוב תפקידים עם אופק התפתחות בארגון.
  5. עברו משיטת "סדנא פעם בשנה" לתהליך פיתוח מתמיד – קורסים או סדנאות חד פעמיים בנושא גיוון והכלה אינם מובילים לשינוי התנהגות לאורך הזמן. יחד עם זאת, כאשר בארגון מתנהל תהליך הכשרה סדור שמעלה מודעות ומקנה כישורים לאורך זמן – נוכל לצפות לשינוי התנהגותי בקרב העובדים והעובדות ובעיקר בדרג הניהולי. הכשרת הדרג הניהולי היא משימה קריטית, כיוון שדווקא ההתנהלות הניהולית היא זו שמשפיעה הכי הרבה על מחוברות העובדים והעובדות בארגון.

Five Strategies to Infuse D&I into Your Organization

By Gena Cox and David Lancefield

לקריאת המאמר המלא