עובדים בכירים חונכים ומקדמים עובדים צעירים

המאמר מציג גישה שונה לקידום גיוון בדרגים בכירים – פרישת חסות. בדומה למנטורים, נותני החסות מייעצים, חולקים ידע וניסיון ונותנים פידבק לעובד הנחנך, אך התוספת המשמעותית היא שהחונך משתמש בכוח שלו על מנת לקדם את החניך. השימוש בכוח יכול להיות בהשפעה על החלטות קידום העובד, מינויים לתפקידי מפתח והגנה על העובד כשהוא אינו יכול לעשות זאת. העזרה של החונך חשובה בעיקר עבור עובדים מאוכלוסיות מגוונות, שכן הם חווים אתגרים מוגברים כדוגמת הצורך להצניע חלקים מעצמם כמו דעות או מראה חיצוני לטובת השתלבות. הכותבים סוקרים את האתגרים והנקודות אליהן חשוב לשים לב בבניית תכנית פרישת החסות – החשיבות שהחונך יהיה בעמדה בכירה שמשפיעה על קבלת החלטות, השקעה בצימוד אשר מתחשבת בכימיה וברקע של החונך והחניך, הדרכות לחונכים ולמידה מניסיון וחוויות המשתתפים תוך שיפור התכנית בין המחזורים.

עקרונות לעיצוב תכנית משמעותית:

1. בחירת חונכים שלהם עמדה בכירה מזו של החניך ושהם בעלי השפעה על קבלת החלטות – חשוב שהחונך יהיה בעמדה שיש לה השפעה על קבלת החלטות ויהיה נוכח בישיבות הנוגעות לכך על מנת שיוכל להשפיע ולקדם את החניך שלו.
2. בניית מערכת יחסים המאפשרת לחונך להיחשף לעבודת החניך – היכרות עם עבודת החניך מבטיחה כי החונך יסכים לסכן את העמדה והמהימנות שלו על מנת לקדם את החניך. יש לשקול האם החונך והחניך יהיו מאותה מחלקה, שכן זה מקל על היכרות עם עבודת החניך. מצד שני הדבר יכול לייצר מאבקי כוח בתוך היחידה וכך החניך לא ייחשף לצדדים נוספים בארגון.
3. צימוד חונך וחניך על בסיס דמיון – דמיון בין אנשים מייצר חיבור וקרבה בצורה מהירה יותר, לכן אידיאלית על הצימוד להתבסס על דמיון. דמיון ברקע מסייע בעיקר לעובדים מאוכלוסיות מוחלשות, שכן עולים הסיכויים כי החונך עבר אתגרים ודילמות דומים הקשורים ברקע זה (גזע, מגדר, נטייה מינית וכו'). למשל תחושת חוסר אותנטיות בעקבות הצנעת דעות וערכים מסוימים. צימוד מסוג זה יכול להיתפס גם בצורה שלילית וככזה שבוצע על בסיס הדמיון בלבד ולא על בסיס יכולות העובד. בנוסף, צימוד מסוג זה אינו תמיד אפשרי בשל מספר מועט של מנהלים בעמדות בכירות מאוכלוסיות מגוונות. חשוב לציין כי צימודים בין חונך לחניך שאינם דומים הראו גם הם תוצאות חיוביות, כדוגמת קידום החניך והגדלת הרווח הכספי שלו.
4. לימוד המשתתפים בתכנית על הטיית ה"דומה לי" – הטיית ה"דומה לי" הינה סיווג אנשים על בסיס דמיון וייצור קשרי קרבה עם אנשים הדומים לנו. הטיה זו גורמת לנו לדון אנשים הדומים לנו ואת מעשיהם לכף זכות ולעומת זאת לנהוג בצורה ההפוכה כלפי אנשים השונים מאיתנו. על החונך והחניך ללמוד את זהות הצד השני ומהן דרכי הלמידה שלו. מתוך כך החונך יבין כי אי יישום עצה מצד החניך נובע מאי יכולת לאמץ התנהגות זו לזהות ולא בשל חוסר כבוד או מחויבות.
5. למידה ושיפור בין מחזורי התכנית – לא בכל החונכויות מתקיימות המטרות באופן מלא לכן הלמידה חשובה לצורך שיפור התכנית. שיתוף בין ארגונים וכן קבלת משוב מהמשתתפים עוזר לייעל וללמוד מטעויות. למשל, באחד הארגונים המנהלים רצו לראות יותר ביטחון עצמי מצד החניכים על מנת לייצר עבורם קידום או הזדמנויות. כתוצאה מכך ביצעו סדנא למנהלים המלמדת אותם לזהות את ההבדל בין ביטחון עצמי לבין דרכי ביטוי של עובדים מאוכלוסיות שונות.

 

Want More Diverse Senior Leadership? Sponsor Junior Talent

By Herminia Ibarra and Nana von Bernuth

לקריאת המאמר המלא