גזע ופריווילגיה באמצעות ניסוי חברתי

הניסוי המובא בסרטון מדגים איך בחברה בה הכל נראה על פניו מגוון ורב תרבותי – עדיין קיימת תחושה של חוסר שייכות.

ניתן להשתמש בסרטון בסדנאות עם צוותים, המוכוונות לדיון על אי שוויון ותחושת השייכות.