היסטוריית אי-השוויון של אוכלוסיות מוחלשות בארה"ב

סרטון המדגים בצורה נהדרת איך נראית הפריווילגיה של האדם הלבן בארצות הברית ומה הם האתגרים, החסמים והכשלים המערכתיים, המונעים מקבוצות גיוון שונות להיות באמת שווים בשוק העבודה.

ניתן להשתמש בסרטון בסדנאות עם צוותים, המוכוונות לדיון על אי שוויון ותחושת השייכות.