הכשרות לגיוון והכלה

פרק של "המשרד" שמסכם את ההכשרות הכושלות לעידוד הרב-תרבותיות במקום העבודה.

הכשרה שכולה סיסמאות והצהרות לא מתורגמות למעשים יומיים והכשרת האנשים להתמודדות עם מצבים של חוסר הבנה תרבותית או פעילות שמייצרת אווירה גזענית במקום העבודה.

יכול לשמש סרטון פתיחה לסדנאות צוותיות על גיוון או כחומר הכנה לצוותים מובילים מפגשי גיוון והכלה.