יותר סובלנות - פחות גזענות

לאנשים קשה לראות קשר בין הגזענות ה"יומיומית" והקטנה הבאה לידי ביטוי במריבות ילדים על כדור או הערה של מורה בבית הספר, לבין אפליה ממסדית והיעדר שוויון הזדמנויות בעבודה. הסרטון נועד להעלות מודעות בנושא מיגור גזענות.

אפשר להשתמש בסרטון בסדנאות עם צוותים, ומפגשי הטמעת השיח על אי שוויון הזדמנויות.