על העבודות שנעשות על ידי אוכלוסיות מוחלשות

האם אנחנו מסוגלים לראות באמת את העבודה שנעשית על ידי אוכלוסיות מוחלשות? עד כמה אנחנו מעריכים ומעריכות אותה ואיזה יחס ניתן לאנשים המבצעים את העבודות שאף אחד אחר לא רוצה לעשות?

הסרט מדגיש עד כמה העבודות השקופות האלה משפיעות על החיים של כולנו ותורמות ליכולת שלנו להמשיך ולהתקיים כחברה מתפקדת.

ניתן להציג את הסרטון בסדנא המיועדת לצוותי הגיוס והמיון.