מהם המחירים האישיים של המאבק?

פעמים רבות אנחנו תוהים מדוע אוכלוסיות מוחלשות שחוות אפליה ואי צדק על בסיס כמעט יום-יומי, לא מוחות על המצב ולא מניעות פעולה קולקטיבית למען השוויון? הסרט מתאר כיצד נראה המאבק על צדק והוגנות עבור אוכלוסיות מוחלשות, מה הם המחירים האישיים של ההשתתפות וההובלה של המאבק, ולמה קשה כל כך להניע שינוי קולקטיבי.
תוכלו להשתמש בסרטון כדי להתניע דיון על חוקים מפלים וצדק חברתי.