איפה הצדק?

לפעמים הגזענות היא ממוסדת וחוקית לחלוטין, לעתים היא מתחבאת בקריטריונים להגדרת הפושעים.

המטרה שלנו היא להבין איפה עובר הגבול בין הצדק האמיתי והאוניברסלי לבין פעולה שמקבלת הכשר חוקי בשל סטריאוטיפיזציה ודעות קדומות כלפי קבוצות מסוימות בחברה.
אפשר לשלב את הסרטון בסדנאות על אלימות משטרתית, חוקים מפלים וצדק חברתי.