על המציאות השונה של האחר

קטע מפרק של הסדרה "אנטומיה של גריי" המתמקד בתופעה נפוצה בארצות הברית (וככל הנראה גם מחוצה לה):  ה:שיחה" שהורים אפרו-אמריקאים מנהלים עם הילדים שלהם לגבי המפגש עם המשטרה.
הקטע מדגיש עד כמה מפגש כזה, שאמור להיות בטוח, נחווה באופן שונה לגמרי על ידי קבוצות אוכלוסייה שונות, ומאפשר לצופים להיחשף למציאות השונה של האחר.

אפשר להשתמש בקטע כדי להתניע סדנא על רגישות חברתית, מודעות לחווית האחר ותרגול האמפתיה.