מה הקשר בין מיקרו אגרסיה ועקיצות יתושים?

מיקרו אגרסיות או הערות/התנהגויות/הצעות בעלות אופי מקטין/מבטל/לועג את תחושות ו/או זהות האחר מציקות וכואבות בדיוק כמו עקיצות היתוש.
הן משאירות את הנעקץ עם תחושות לא נעימות של עצב, תסכול, כעס ולפעמים הן ממש פוגעות עמוקות באנשים. הטריקיות היא שמיקרו אגרסיות מוגשות במסווה של "מחמאות" או "ניסיון להצית שיח".

אפשר להשתמש בסרטון כדי להנגיש לצוותים ומנהלים/ות את התופעה לדון בהשלכות ההרסניות שלה לאקלים הארגוני והיעילות הצוותית.