על מה אנחנו מדברים כשאומרים רב-תרבותיות באקדמיה

אגודת הסטודנטים בעברית והמכון לחקר הרב-תרבותיות והמגוון בהרצאה שמציבה בקדמת הבמה את החברה הערבית.

סקירה כללית של הגב' מיכל ברק – על מה אנחנו מדברים כשאומרים רב-תרבותיות באקדמיה, ומה המשמעות של מגוון?

ד"ר רנא אסעיד, מרצה בחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית על החברה הערבית בישראל, אתגרים ייחודיים ונתונים על השתלבות בהשכלה גבוהה.

לצפייה בהרצאה בעמוד הפייסבוק