סנגוריה ציבורית רקע

הסנגוריה הציבורית

הסנגוריה הציבורית היא יחידה במשרד המשפטים שעוסקת בייצוג בהליכים פליליים של נאשמים שלא יכולים להשיג לעצמם ייצוג פרטי. שמחנו לראיין את עו"ד ודים שוב, סנגור מחוזי בסנגוריה הציבורית בירושלים.

הלקוחות של הסנגוריה הציבורית שייכים לסוגים שונים ומגוונים מאד של אוכלוסיות כמו תושבים ממזרח ירושלים, אוכלוסייה חרדית, תיירים שמגיעים ממדינות שונות, עולים מחבר העמים ועוד רבים אחרים, חלקם לא יודעים בכלל לדבר עברית. הסנגוריה רואה חשיבות גדולה בהתאמת הסנגור למטען התרבותי ולרקע של הלקוח, כיוון שחלק מייצוג איכותי משמעותו שפה משותפת ויצירת אמון הדדי בין הסנגור ללקוח.
הסנגוריה פועלת באמצעות כ-150 סנגורים חיצוניים לצד 15 עשר עו"ד פנימיים, שגם הם מייצגים מגוון אנשים ששייכים למגוון אוכלוסיות והם דוברי אמהרית, ערבית, רוסית, יידיש ועוד. גם בצוותים הפנימיים מקפידים לשמור על הגיוון של הסנגורים, התרבויות והרקעים השונים, במטרה לתת ייצוג מכוון לקוח בכל הפרמטרים.

עו"ד ודים שוב, סנגור מחוזי בסנגוריה הציבורית בירושלים מסביר:
"המטרה היא ליצור ריבוי דעות בארגון ושיח פורה. כי כשאנשים באים מאותו רקע, כולם חונכו על אותם ספרים ועל אותם עקרונות, אנשים חושבים הרבה פעמים באותן תבניות וזה לא מאפשר גיוון ושיח פורה בתוך הארגון. ודווקא בארגון שלנו, שיש בו אנשים מרקעים שונים וכל אחד מביא את ניסיון החיים ואת הניסיון התרבותי שלו, זה מאפשר להתקדם ולהסתכל על הדברים מזוויות שונות וככה לשפר את הביצועים גם ברמה הפנים ארגונית".

הכלים של
הסנגוריה הציבורית

Group 28

גיוס ומיון עובדים

 1. גיוס סנגורים פנימיים וחיצוניים הבאים מרקעים תרבותיים שונים.
 2. תהליכי גיוס המתייחסים להגברת גיוון, למשל התייחסות לרקע התרבותי ולמגדר כשיקול בבחירת המועמד.
 3. גיוס של סטודנטים לעו"ס במטרה לקבל ידע מקצועי שעשוי לעזור בתהליך המשפטי של הנאשם (מיצוי זכויות שלו, עבודה עם אוכלוסיות מוחלשות וכו').
Group 37

תרבות אירגונית

 1. חגים – ציון החגים של כל הדתות והעדות.
 2. למידה – ביצוע הכשרות של עורכי הדין החיצוניים והפנימיים בנושא רב-תרבותיות וכן הרצאות על אוכלוסיות גיוון ספציפיות.
 3. דיפוזיה תרבותית – היכולת של הסנגורים לאפשר שיח מגוון ולאמץ אליהם גישות שונות מתרבויות שונות.
 4. עידוד למידה על רב תרבותיות – העלאת המודעות לתרבויות אחרות באמצעות הרצאות וציון החגים, שילוב סטודנטים מתחומי התמחות שונים (סטודנטים לעבודה סוציאלית).
 5. ערכי הכלה ושוויון מודגשים בתהליך המיון והגיוס ובחזון הארגון – בתהליך המיון מודגש לעובדים הגיוון בעובדים והן בלקוחות, כך שנדרשת הכלה וסובלנות במסגרת התפקיד.
 6. תפיסת גיוון ארגונית – גיוון הינו מעבר לאוכלוסיות ה"ברורות מאליהן". גיוון תרבותי בסנגוריה הציבורית הוא חלק מתפיסת היום יום בארגון. בסנגוריה שמים דגש על העשרת העובדים שלהם בתכנים הקשורים לגיוון תרבותי ומקפידים לשלב  בארגון אנשי מקצוע שהם לא רק משפטנים (כמו עובדים סוציאליים או סטודנטים לעו"ס) במטרה לחשוף את עורכי הדין לצדדים נוספים אשר יעשירו את דרכי החשיבה והביצועים של עובדי הארגון.
Group 38

מדיניות

יש חשיבות להבנת התרבות, הערכים והקודים התרבותיים של הפונים, זאת מתוך הבנה שאדם מתנהל מתוך הקונטקסט התרבותי שהוא נולד וגדל בו. על כן, ככל שהסנגורים יכירו טוב יותר את התרבות של הפונים שלהם, הם יוכלו להעניק שירות טוב יותר.
"בכל ארגון ישראלי צריך לזכור שמדינת ישראל היא מדינה שקולטת עולים מארצות רבות ויש לה גם אוכלוסייה ערבית ומטבע הדברים מדובר במדינה שרב תרבותיות טמונה בה ולכן כל ארגון צריך לקחת את זה כעובדה ולהבין שהצלחת הארגון בעבודה עם כלל האוכלוסייה תלויה במידה רבה בחשיפה והבנה של צרכים של אוכלוסיות שונות".

זרזים לקידום גיוון, הכלה ורב-תרבותיות בסנגוריה הציבורית:
1. אילוץ גיאוגרפי – כדי לספק שירות מיטבי לאוכלוסייה מגוונת בירושלים.
2. הרצון ליצירת תקשורת ישירה עם קהל הלקוחות כדי להימנע מטעויות ופערי מידע.

Group 5

לקוחות וקהילה

 1. התאמת השירות ללקוח – מטרת העל של הסנגוריה היא להבין את הרקע התרבותי של הלקוח ומעצם כך להתאים את טיב השירות שיקבל, כלומר להתאים את עורך הדין לנאשם. הסנגוריה מעודדת את הסנגורים ללמוד על הרקע והמטען התרבותי של הפונים כדי ליצור איתם שפה משותפת, גם אם הסנגורים לא באים מאותו רקע תרבותי.
  "מבחינה כללית וגם כדי לבנות קווי הגנה בתיקים פליליים אנחנו מנסים לתווך לבית המשפט את העובדה שיש ניואנסים תרבותיים שצריך לקחת בחשבון. לדוגמא לא כל מי שמגיב לשוטר בצורה שהיא לא הגיונית זה כי הוא התכוון לכך, יכול להיות שהשוטר לא היה ער לסיטואציה תרבותית והשפיל אדם בלי שהוא ידע".
  2. שיתופי פעולה עם גופים העובדים עם אוכלוסיות הפונים של הסנגוריה – שיתוף פעולה עם לשכת הרווחה במזרח העיר, עבודה עם סטודנטים לעו"ס המתמחים בארגון, פעילויות בבית ספר במזרח העיר.
shatil logo

ליווי וייעוץ של שתיל להטמעת המודל בארגונך

לפרטים נוספים