Group 45 (1)

סודה סטרים

סודה סטרים בישראל היא חלק מארגון סודה סטרים הגלובלי. החברה מונה 2,700 עובדים בשני אתרים, באשקלון ובלהבים. יש לה 4 מפעלים הכוללים מתכת, הרכבות, פלסטיק, טעמים, מרכז לוגיסטי ומחלקות תומכות תפעול.

תפיסת הגיוון בסודה סטרים קיימת זה זמן רב והארגון פועל כדי לשמור עליה ולהיות רלוונטיים. לפי סודה סטרים – הגיוון הוא בעצם מרקם שבנוי מגוונים שונים של מגזר, מגדר, אמונה, וכולם נמצאים שם.

יעל דניאל, מנהלת משאבי אנוש ותפעול בסודה סטרים, מסבירה:
"בהיבט העסקי ברור לנו שכאשר העובדים מחוברים, מרוצים ומסורים הם תורמים מאוד להיבט העסקי ואנחנו מכירים מחקרים שמוכיחים את זה. כאשר מכניסים את נושא הגיוון וההכלה ומלמדים את העובדים שלא משנה לאיזו עדה שייך מי שלצידך לא משנה אלא מה שמשנה הוא המטרה העסקית המשותפת שלכם – אז מייצרים שייכות ורווחיות".

הכלים של
סודה סטרים

Group 28

גיוס ומיון עובדים

 1. "ניצול " המרחב הגיאוגרפי והתאמת האוכלוסייה המקומית לדרישות התפקיד. לדוגמא: פנייה לחברות כ"א באיזור וראשי המועצות לגיוס עובדי ייצור, או הדרכה והכשרה של האוכלוסייה לתפקיד המיועד.
 2. איבחון ומיפוי האוכלוסייה במרחב הגיאורגרפי מבחינת יכולות וצרכים. לדוגמא: בחינה אסטרטגית של האוכלוסייה הסובבות ובדיקת התאמה לצורכי מקום העבודה.
 3. התאמת טיב העבודה למגוון הזהויות. לדוגמא: עבור נשים בדואיות נמצא פתרון של העתקת מקום העבודה לסביבה הקרובה של העובדות.
 4. מיפוי צרכים מקצועיים ויצירת תכנים ייחודים המסייעים לקדם אוכלוסיות שונות בארגון (קורס הנדסאי מחשוב ובקרה).
Group 37

תרבות אירגונית

 1. מיפוי ולמידת הקשיים של אוכלוסיות מוחלשות בארגון
 2. התאמת התנאים הסוציאלים והנגשת הזכויות הייחודיים לכל אוכלוסייה. לדוגמא: חדרי תפילה או חופשים.
 3. התאמת שעות עבודה לאוכלוסייה המגוונת: יצירת משמרות אשר השעות שלהן מותאמות לצרכי האוכלוסייה.
 4. חגיגת טקסים ואירועים משותפים לכל העובדים.
 5. העלאת מודעות לגיוון בארגון באמצעות סרטונים ופרסום ביוטיוב, פרסום המיועד לצרכים פנימיים ולציבור הרחב.
 6. ערכי הכלה ושוויון מודגשים בחזון החברה.
 7. תרגום מיילים למספר שפות לפי צרכי העובדים.
 8. תיבת פניות – כל עובד יכול להציע רעיון לקידום הגיוון.
 9. למידה מתוך תנועה – מסיקים מסקנות מאירועים ומקרים שקרו ומשנים את התכניות והנהלים בהתאם.
Group 38

מדיניות

שימוש בנתונים כמנוע לשינוי – הפקת דו"חות סטטיסטים, פילוח נתונים דמוגרפיים של העובדים. לדוגמא: הארגון החל לציין את חג הסיגד, אחרי שראה כי כ-18% מסך העובדים שייכים לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה.

shatil logo

ליווי וייעוץ של שתיל להטמעת המודל בארגונך

לפרטים נוספים